Chi tiết Bộ Đề thi tham khảo cho Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Tổ Quốc Gốc

(Tổ Quốc) - Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Bộ Đề thi tham khảo cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:


                                                            1. Bài thi Toán học2. Bài thi Ngữ văn  


3. Bài thi Ngoại ngữ

Môn thi thành phần Tiếng Anh Môn thi thành phần Tiếng Đức


Môn thi thành phần Tiếng NgaMôn thi thành phần Tiếng Nhật Môn thi thành phần Tiếng Pháp Môn thi thành phần Tiếng Trung 4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

Môn thi thành phần Vật lý Môn thi thành phần Hóa học 


Môn thi thành phần Sinh học 


5. Bài thi Khoa học xã hội:

Môn thi thành phần Lịch sửMôn thi thành phần Địa lý 


Môn thi thành phần Giáo dục công dân 

M.V

14906 26