Một Vụ phó Bộ GDĐT bị kỷ luật vì sơ suất trong Dự thảo văn bản sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần bị buộc thôi học

Tổ Quốc Gốc

(Tổ Quốc) - Liên quan tới sai sót Dự thảo quy định sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần bị buộc thôi học, Bộ GDĐT đã kỷ luật 3 cán bộ liên quan, trong đó một Vụ phó Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Sự việc bắt đầu từ việc Bộ GDĐT thực hiện kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có kế hoạch soạn thảo Thông tư ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy thay thế Quy chế Công tác HSSV theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT. Theo kế hoạch Bộ cũng sẽ rà soát, nghiên cứu sửa đổi một số nội dung quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy cho phù hợp với thực tiễn.

Trong quá trình soạn thảo Thông tư sửa đổi, Ban Soạn thảo đã nhận thấy một số nội dung liên quan đến phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của HSSV, trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động mại dâm không còn phù hợp cần phải điều chỉnh khi ban hành Quy chế mới.

Một Vụ phó Bộ GDĐT bị kỷ luật vì sơ suất trong Dự thảo văn bản sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần bị buộc thôi học - Ảnh 1.

Phần nội dung Dự thảo gây "tranh cãi" (ảnh" VTC.vn)

Theo dự thảo, Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong cả khóa học) với Hoạt động mại dâm, nếu vi phạm Lần 1 sẽ chịu hình thức kỷ luật khiển trách, Lần 2: cảnh cáo, Lần 3: Đình chỉ có thời hạn; và Lần 4: Buộc thôi học…

Theo quy định, các bản Dự thảo phải đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý. Trong quá trình cập nhật các phiên bản dự thảo để đưa lên Cổng thông tin điện tử xin ý kiến rộng rãi của nhân dân, Ban soạn thảo đã sơ suất, chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất.

Đến ngày 29/10/2018, sau khi nhận được các thông tin phản ánh về Dự thảo phản cảm này, Bộ GDĐT đã rút văn bản Dự thảo và cho biết sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm của Ban soạn thảo và cá nhân có liên quan.

Theo thông tin trên báo VTC, ngày 16/01, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định thành lập 3 Hội đồng kỷ luật số 19, 20 và 21 về việc xem xét kỷ luật cán bộ liên quan đến vụ việc sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần bị đuổi học. Sau quá trình làm việc, Hội đồng quyết định đề xuất xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan, trong đó có 1 cán bộ bị xử lý cảnh cáo, 1 cán bộ bị xử lý khiển trách và 1 cán bộ bị phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc trước tập thể.

PV

18284 0