Thu 1.500 tỉ/ngày, TP.HCM hiện đại mức nào?

Thanh Niên Gốc

Tính bình quân mỗi ngày làm việc, năm 2018, TP.HCM thu khoảng 1.250 tỉ đồng/ngày với tổng thu gần 380.000 tỉ đồng. Năm 2019 dự tính tổng thu khoảng 400.000 tỉ đồng, tương ứng thu hơn 1.500 tỉ đồng/ngày.

Đô thị TP.HCM ngày càng vươn lên tầm cao, hiện đại
TP.HCM là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trong đó về thu ngân sách chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia, tỷ trọng kinh tế chiếm khoảng từ 20 - 25 GDP quốc gia.
Liên tục trong nhiều năm, số tiền ngân sách TP.HCM liên tục tăng cao. Cụ thể, năm 2011 thu 224.989 tỉ đồng; năm 2012 thu 247.030 tỉ đồng; năm 2013 thu 262.517 tỉ đồng; năm 2014 thu 255.020 tỉ đồng; năm 2015 thu 304.320 tỉ đồng; năm 2016 thu 308.101 tỉ đồng; năm 2017 thu 348.892 tỉ đồng; năm 2018 thu 378.543 tỉ đồng. Đặc biệt, năm 2019 dự toán thu lên đến xấp xỉ 400.000 tỉ đồng.
Một điểm rất đáng chú ý là mặc dù thu ngân sách rất cao như vậy, nhưng tỷ lệ điều tiết ngân sách (được phân bổ lại để vận hành bộ máy hành chính, đầu tư công, phúc lợi và an sinh xã hội...) chỉ chiếm tỷ lệ 33% trong tổng thu (các thời kỳ ổn định ngân sách trước đây), xuống chỉ còn 18% hiện nay, tương ứng khoảng trên dưới 60.000 tỉ đồng/năm. Số tiền rất lớn từ thu ngân sách còn lại, được nộp vào ngân sách Trung ương để chi đầu tư, vận hành bộ máy chính dành cho nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước.
TP.HCM có đến khoảng 13 triệu dân (kể cả số dân có hộ khẩu và người lao động nhập cư), diện tích chỉ chiếm tỷ lệ 0,6% diện tích cả nước. Thực tế này đã "đẩy" TP.HCM vào tình cảnh "đất chật người đông", luôn đối mặt với rất nhiều áp lực căng thẳng về hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, giáo dục như kẹt xe, ngập nước, quá tải bệnh viện, thiếu hụt cơ sở vật chất trường lớp...
Mặc dù các cấp chính quyền TP.HCM đã có nhiều nỗ lực tập trung giải quyết nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, nhưng do luôn rơi vào cảnh thiếu hụt nguồn lực đầu tư so với yêu cầu thực tế, nên những bất cập của đô thị TP.HCM vẫn đang đối lập những "mảng màu sáng tối". 
Tầm cao và hiện đại
Quảng cáo
   
Còn đó những nỗi lo

Và kỳ vọng tương lai

Quảng cáo
17965 0