Thủ tướng bổ nhiệm PGS. Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ Quốc Gốc

(Tổ Quốc)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.Nguyễn Kim Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trên website của trường Đại học Quốc gia Hà Nội đăng tải thông tin cho biết, ngày 03/01/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 11/QĐ-TTg bổ nhiệm PGS.Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018-2023. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng bổ nhiệm PGS. Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1.

Theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia, Hội đồng ĐHQGHN có nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây: Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ĐHQGHN; Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của ĐHQGHN; Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển của ĐHQGHN;

Quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN và thông qua đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc ĐHQGHN theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật khoa học và công nghệ; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng ĐHQGHN, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của ĐHQGHN.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966 tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Năm 1990, ông Nguyễn Kim Sơn nhận bằng cử nhân Ngữ văn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Năm 1996 ông bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ngành Văn học Việt Nam. Từ năm 2003 đến năm 2007, ông giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, năm 2005 ông được bổ nhiệm chức danh PGS vào năm 2005. Từ năm 2007 đến năm 2008, ông nghiên cứu sau tiến sỹ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard (Mỹ).

Từ 2009 đến 2010, ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc. Sau đó 2 năm ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2916, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.


Bạch Dương

17670 0