Vụ cụ bà dùng búa đập xe Mercedez: Bị người khác gây thiệt hại có được bảo hiểm bồi thường không?

VN mới Gốc

Quan hệ bảo hiểm tài sản thực chất là quan hệ dân sự, do vậy, bản chất của chuyển giao quyền yêu cầu trong bảo hiểm tài sản cũng gần giống với bản chất của chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự.

Nhân vụ người phụ nữ dùng búa đập xế hộp Mercedez đậu trước nhà các tài xế tranh luận gay gắt bảo hiểm có đền không?

Cụ thể, khi thấy tài xế điều khiển chiếc xe Mercedes-Benz AMG tới đậu trước cửa nhà của gia đình, bà M. đã ra nhắc nhở. Tuy nhiên, tài xế đã thách thức khiến bà M. tức giận nên đã dùng búa đập phá chiếc xe.

Quá trình làm việc, bà M. nhận sai vì hành động bột phát của mình. Phía chủ xe cũng thừa nhận là mình đỗ xe sai quy định

Công an cho hay, cả 2 bên đã tự hoà giải, tự thương lượng và không khiếu kiện với cơ quan chức năng.

vu cu ba dung bua dap xe mercedez bi nguoi khac gay thiet co duoc bao hiem boi thuong khong
Người phụ nữ đập phá chiếc xế hộp đậu trước cửa nhà.

Trường hợp được bảo hiểm ô tô chi trả

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm về các loại hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể:

1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

2. Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

a) Hợp đồng bảo hiểm con người;

b) Hợp đồng bảo hiểm tài sản; ...

Theo đó, để xác định trách nhiệm bồi thường từ phía doanh nghiệp bảo hiểm đối với tài sản (xe ô tô) cần phải xác minh về căn cứ bồi thường.

Thông thường, khi tham gia bảo hiểm bạn sẽ được bảo hiểm trả trong các trường hợp:

- Xe gặp tai nạn, đâm, va, lật, đổ, hoả hoạn, cháy, nổ

- Tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: mưa bão, lũ lụt,sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở - Hư hỏng do vật thể từ bên ngoài tác động lên xe - Chủ xe bị mất cắp, mất cướp toàn bộ xe - Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên.

Ngoài ra, đơn vị cung cấp bảo hiểm cũng sẽ thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất.

Tuy nhiên nếu thiệt hại của chủ xe là do người khác phạm lỗi, thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bên thứ 3, nghĩa là chủ xe phải yêu cầu bên thứ 3 bồi thường cho mình hoặc thế quyền cho bảo hiểm để thu hồi từ bên thứ 3.

Chuyển giao quyền đòi bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Chuyển giao quyền yêu cầu, hiểu theo nghĩa thông thường là một người có quyền yêu cầu đối với người khác nhưng họ không thực hiện quyền yêu cầu này mà chuyển giao nó sang cho một chủ thể khác.

Chuyển giao quyền yêu cầu là sự thỏa thuận giữa người có quyền tronginsurance quan hệ nghĩa vụ dân sự với người thứ ba nhằm chuyển giao quyền yêu cầu cho người đó.

Người thứ ba gọi là người thế quyền trở thành người có quyền mới có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ cho mình. Bản chất của chuyển giao quyền yêu cầu là sự dịch chuyển quyền lợi pháp lý từ chủ thể chuyển giao sang chủ thể nhận chuyển giao.

Dưới gốc độ pháp lý, chủ thể nhận chuyển giao chính là người thứ ba thay thế người có quyền trước tham gia vào một quan hệ dân sự hoàn toàn với tư cách là một chủ thể.

Như vậy, để được chuyển giao quyền yêu cầu, người chuyển giao phải có quyền đối với người có nghĩa vụ. Khi họ đã chuyển giao quyền yêu cầu sang cho một chủ thể khác, họ sẽ chấm dứt quan hệ đối với người có nghĩa vụ.

Người chuyển giao quyền yêu cầu sau khi đã chuyển giao không phải chịu trách nhiệm về khả năng thực hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ, bởi vì, quan hệ pháp lý giữa họ với người có nghĩa vụ đã chấm dứt tại thời điểm họ chuyển quyền yêu cầu sang cho chủ thể khác.

Trường hợp người có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ dân sự thì người thế quyền, với tư cách là người có quyền được phép thực hiện các quyền yêu cầu của mình theo quy định của pháp luật.

Chuyển giao quyền yêu cầu là sự thay đổi về chủ thể hưởng quyền chứ không phải là sự thay đổi nội dung của quan hệ. Do vậy, việc chuyển giao quyền yêu cầu không cần có sự đồng ý của người có nghĩa vụ vì trong mọi trường hợp người có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung công việc đã được xác định. Có nghĩa rằng, mặc dù, bên có quyền yêu cầu đã có sự thay đổi về chủ thể thì sự thay đổi này không ảnh hưởng đến các công việc mà người có nghĩa vụ phải thực hiện. Tuy nhiên, chính vì là sự thay đổi về chủ thể nên người chuyển quyền yêu cầu phải báo cho người có nghĩa vụ biết về việc họ đã chuyển giao quyền yêu cầu.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 49, Luật kinh doanh bảo hiểm thì: “Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm”.

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm chuyển quyền yêu cầu đòi bồi thường cho mình khi có đủ hai điều kiện:

– Thứ nhất, người thứ ba phải có lỗi trong việc gây ra tổn thất cho người được bảo hiểm.

– Thứ hai, doanh nghiệp bảo hiểm đã phải trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm.

Điều cần chú ý là, người được bảo hiểm cũng có thể được bồi thường từ một nguồn khác ngoài nguồn bồi thường từ công ty bảo hiểm, nhưng trong trường hợp đó, bất cứ số tiền nào mà người được bảo hiểm thu được cũng phải đặt dưới danh nghĩa của công ty bảo hiểm đã thực hiện bồi thường.

Do mối quan hệ chặt chẽ giữa thế quyền và bồi thường, một công ty bảo hiểm không được phép thu nhiều hơn số tiền họ đã bồi thường. Người bảo hiểm chỉ được thực hiện thế quyền ở mức độ tương đương với số tiền đã trả hoặc sẽ trả. Điều này cũng có nghĩa là không chỉ người được bảo hiểm mà cả công ty bảo hiểm đều không được phép thu lời từ việc thực hiện quyền của mình.

Tuy nhiên, khoản 2, Điều 49, Luật kinh doanh bảo hiểm lại quy định: “Trong trường hợp người được bảo hiểm từ chối chuyển quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm, không bảo lưu hoặc từ bỏ quyền yêu cầu người thứ ba bồi thường thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền khấu trừ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm”.

Từ khóa :
18283 0