[Ảnh] Những hình ảnh hãi hùng ở Honduras, nơi tỷ lệ giết người cao nhất thế giới

ANTĐ Gốc

Tỷ lệ giết người ở Honduras đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.

18242 0